KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Giftinn E-Ticaret Limited Şirketi olarak kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kişisel Verileriniz hukuka ve iyi niyete uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için sınırlı, ölçülü ve amaç için gerekli şekilde işlenmektedir. Vergi Usul Kanunu çerçevesinde aldığınız mal ve hizmete karşılık fatura düzenlemek, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki Kanun çerçevesinde elektronik ileti ile reklam promosyon kampanyalarla ilgili bilgilendirme yapmak, sizlere daha kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek için alışveriş detaylarınız yasal sınırlar içerisinde gerekli mevzuatlar ve şirket işleyişinin zorunlu kıldığı sebeplerle işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması :

Kişisel Verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki zorunluluklar sebebiyle ve yasal sınırlar çerçevesinde kişisel verileriniz grup şirketlerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız yurtiçi ya da yurtdışında mukim iş ortaklarımız, hizmet alınan yurt içi ve yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, mağaza müşterisi olmanız sebebiyle muhasebe kayıtlarının tutulması, alışveriş geçmişi oluşturmak ve taleplerinize uygun hizmet sunabilmek için tarafınızdan temin edilerek ilgili mevzuat uyarınca saklanmaktadır.

KVKK'nın 11. maddesi gereği uyarınca haklarınız; Tarafımıza başvurarak, kişisel verilerinizin;

  • a)işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • b)işlenmişse bilgi talep etme,
  • c)işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • ç) yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  • d)eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • e)KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  • f)aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • g)münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızı kullanabilmek için

Kişisel Verileri Giftinn E-ticaret Limited Şirketi tarafından işlenen Veri Sahipleri tarafından yapılacak şikâyetler, firmamız tarafından en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

Veri Sahibi, talep ve şikâyetlerini Giftinn E-ticaret Limited şirketine, şahsen veya noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla vekaleten yapılan başvurular, noter kanalı ile yapılan başvurular ve güvenli elektronik imza kullanılmak kaydıyla kayıtlı elektronik posta adresleri ile adresine yapılabilecektir. 

Adres: Tabaklar Mah. İzzet Baysal Cad. No:56 Bozbey Apt. Merkez/BOLU

Mail: [email protected]

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR